ANAOKULU GRUBU

36-72 ay grubundaki yaş guruplarına eğitim veren anaokulumuzdaki gruplar, yaş farkı en fazla 6 ay olacak şekilde oluşturulur. 36-42 ay arasındaki çocuklar, 42-48 ay arasındaki çocuklar, 48-54 ay arasındaki çocuklar, 54-60 ay arasındaki çocuklar, 60-72 ay arasındaki çocuklar kendisi ile benzer gelişim özellikleri gösteren akranlarıyla aynı sınıflarda eğitim alırlar. Sınıflarımız 16 kişi ile sınırlıdır. Öz bakım konusunda desteklenmesi gereken yaş guruplarımızda çift öğretmen görev yapmaktadır.

EĞİTİM PROGRAMIMIZ; Çocuğu merkeze alan, oyunu araç olarak kullanan bireyin kendisini güvende ve mutlu hissetmesini sağlayan, özgüvenini geliştiren, adalet duygusunu güçlendiren, doğa sevgisi ve bilinci oluşturan, heyecanlandıran, merak ettiren ve araştıran, hayata hazırlayan, duydu ve düşüncelerini ifade edebildiği, problem çözme becerilerinin geliştiği, hayal ve yaratıcılığının desteklendiği bir anlayışı benimser. Çocuklarımız; yabancı dil, cimnastik, yüzme, resim, müzik, akıl oyunu gibi branşların yanında, okuldaki tüm yaşam alanlarından, gelişimlerinin elverdiği en üst derecede faydalanır.

Kirdar Bilgiören Koleji Okulları