UYGULAMALI EĞİTİM İÇİN

STEM VE KODLAMA

Günümüz şartlarında teknoloji kullanımının önemi ve yaratıcılığın teknoloji ile birleştirilmesinin faydalarını bilen kurumumuz; kodlama, bilişim, robotik ve mekatronik atölyelerinde uzman eğitmenlerle öğrencilerimizin gelişimini ve öğrenmelerini hedeflemektedir.

STEM EĞİTİMİ ile;
STEM Fen, Teknoloji, Mühendislik, matematik kelimelerinin birleşiminden oluşur. STEM eğitimiyle hedefimiz toplumun ihtiyaçlarına çözüm bulacak, problem çözme becerisine sahip, analitik düşünebilen, yorum yapabilen, çözüm odaklı, yenilikçi ve hayal gücünü kullanabilen bireyler yetiştirmektir.