Amaçlarımız Ve Hedeflerimiz

Amaçlarımız

 • Ahlaklı, vicdanlı, bilgili, üreten iyi bireyler yetiştirmek.
 • Milli ve manevi değerlerimize yürekten bağlı nesiller yetiştirmek.
 • Okulumuzun adını eğitim ve öğretim seviyesi ile uluslararası düzeyde duyurmak.
 • Yerelden eğitimde evrensel eğitime uzanırken geleceğe yön vereceklerin tercihi olmak.
 • Uyguladığı eğitim ile Türk eğitim sistemini geliştiren öncü bir okul olmak.
 • Eğitim alanında herzaman öncü, bireysel farklılıkları gözeten bir kurum olarak, geleceğin dünyasında lider olacak, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, yetkin ve mutlu bireyler yetiştirmek.

Hedeflerimiz

 • Genç, dinamik, araştıran ve öğrenen bir eğitim kadrosu ile
 • Hedefe ulaşma fırsatlarının yaratıldığı bir eğitim anlayışıyla
 • Bireysel farklılıklarının ve gelişim özelliklerinin önemsendiği
 • Çağdaş yaşamın gerektirdiği bilgi, beceri ve değerlerle donatılmış
 • Çocukların akademik, sanatsal, sportif ve günlük yaşam becerilerini geliştiren zengin yaşam alanlarında
 • Öğrenen, deneyen, araştıran, pes etmeyen, etkili iletişim kuran, ekip çalışmasını özümseyen, en az bir yabancı dili konuşabilen mutlu ve nitelikli insanlar yetiştiriyoruz.