Bölgenin en kapsamlı ve en donanımlı okulunda

Bursluluk Sınavı

4-5-6-7. sınıflar için 24 Şubat 2024 Cumartesi günü,

8-9-10-11. sınıflar için 25 Şubat 2024 Pazar günü yapılacaktır.

Sınav ile ilgili bilgiler sınav tarihine yakın

cep telefonunuza SMS olarak bildirilecektir.

 

KIRDAR BİLGİÖREN KOLEJİ BURSLULUK SINAVI BAŞVURU FORMU

(4-5-6-7-8-9-10-11. sınıfta okuyan öğrenciler için)

Kırdar Bilgiören Koleji olarak, Sınavlar ve diğer başvurular kapsamında kişisel verileri işlerken veri sorumlusu olarak hareket ediyoruz. Kişisel veriler hangi amaçlarla işleniyor?  Kişisel verileri, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işliyoruz:
  • Sınav ve diğer başvuruların alınması,
  • Sınavın gerçekleştirilmesi ve organizasyonunun yürütülmesi,
  • Ölçme ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
  • Sınav sonuçlarının açıklanması
  • Sınavla ve sonuçlarla ilgili bilgilerin dijital ya da basılı şekilde tarafınıza ulaştırılması,
  • Tüm adaylar içerisindeki başarı durumunuzun değerlendirilmesi
  • Bundan sonra yapılacak sınavlar için tarafınızla iletişime geçilmesi
  • Bilgi teknolojisi süreçlerinin yürütülmesi.

Amaçları ile sınırlı olarak işlenecektir.

Kişisel veriler başkalarına aktarılıyor mu? Kişisel verileriniz üçüncü kişilerle paylaşılmayacak, yetkisiz erişimin önlenmesi için gerekli tedbirler alınmak sureti ile korunacaktır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında tebliğ hükümlerine göre info@kirdarbk.com.tr elektronik posta adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.