ANNELİ UYUM GRUBU

Henüz anneden ayrılmaya hazır olmayan ama sosyalleşmeye ihtiyacında olan 24 – 30 ay arasındaki çocuklar için hafta sonu bir saat şeklinde planlana ve uygulanan bir etkinliktir.Bu etkinlikte çocuklar hem anneleri hem de akranlarıyla ile birlikte aynı ortamda güvenli ve keyifli zaman geçirme imkanı bulurlar. Anneler çocuklarını sosyal bir ortamda gözlemleme fırsatı bulurken, çocuklar da annelerinin yanında olmasının verdiği güvenle sosyalleşirler. Anneli uyum guruplarımızda, Çocukların genel gelişim alanlarına yönelik, okulöncesi etkinliklerinin tümüne yer verilir. Oyun, Sanat, deney, müzik, drama gibi etkinlikler çocukların dikkat sürelerine uygun olarak planlanır ve uygulanır. Eğitimin ilk basamağını oluşturan okulöncesi eğitim, gömleğin ilk düğmesidir ve bunun doğru iliklenmesi gerekir. Beyin gelişiminin büyük bir bölümü 0-4 yaş arasında tamamlanmaktadır. 3 yaşına kadar bir çocuğun beyni, bir yetişkinden 2,5 kat fazla çalışır. Erken çocukluk dönemindeki deneyimler beynin çalışma biçimi için belirleyicidir.

KREŞ GRUBU

28-36 Ay arasındaki yaş gruplarına eğitim veren kreşimizde çocuklarımızın; yemek, uyku, tuvalet ve temizlik gibi temel alışkanlıkları doğru olarak kazanmaları yolunda olumlu adımlar atılır. Kreş grubunda verilen eğitimle, çocuğumuzun öz bakım becerileri gelişir, çocuğumuz anne ve babasından ayrı kalmaya alışır, bağımsızlık becerisi buna kavramlarının bilincine varmaya başlar. Yardımlaşma ve işbirliği duygusu gelişir. Kreşimiz alışılageldiği üzere bakım değil eğitim hizmeti vermektedir. Okulöncesi eğitim programımız, 28-36 ay arası çocuklarımızın gelişim özelliklerine göre uyarlanır ve uygulanır. Kreşimizde oluşturulan gruplarda çocuklar arasında en çok 4 aylık fark bulunmaktadır. 28-32 ay arasındaki çocuklar için bir grup; 32-36 ay arasındaki çocuklar için bir grup oluşturulur. Gruplarımızda mutlaka çift öğretmen görev alır. Çocuklarda gelişimin %70’lik kısmı 7 yaşına kadar tamamlanır ve öğrenme becerisi bu yaşta gelişir. Okulöncesi dönem olarak kabul edilen 0-6 yaş çocuklarına olumlu yada olumsuz anlamda sunulan yaşam deneyimleri onları yetişkinlik yıllarında da etkiler. Bu dönemde verilen eğitimin gelecekteki toplum sağlığı açısından da ne kadar etkili olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Kırdar Bilgiören Koleji’nde mutlu ve doğru değerlere sahip olarak yetişen çocukların, geleceğimizin sağlıklı toplumunu oluşturacağı bilinciyle çalışıyoruz.

Kirdar Bilgiören Koleji Okulları